Politics Platform (Part - 2)

Politics Platform (Part - 2)

မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီတွေရဲ့ အခြေအနေတွေကို သိလိုပါသလား? ပါတီတွေ သာမက အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ နိုင်ငံရ...
read more